Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.11.2006 14:05 200/2006 Zarządzenie nr 200 /2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wykonanie zadań publicznych w zakresie objętym uchwałą Rady Miasta Ustroń z dnia 26 października 2006 r. nr XLIX/452/2006 w sprawie przyjęcia na rok 2007 programu współpracy Miasta Ustroń z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
17.11.2006 11:28 199/2006 Zarządzenie nr 199 /2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 listopada 2006 zmieniające zarządzenie w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
17.11.2006 09:45 198/2006 Zarządzenie nr 198/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 listopada 2006r. w sprawie : projektu budżetu miasta Ustroń na rok 2007
13.11.2006 11:52 197/2006 Zarządzenie Nr 197/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 listopada 2006 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków
13.11.2006 11:44 196/2006 Zarządzenie Nr 196/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 listopada 2006 w sprawie sprawdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków
13.11.2006 10:30 195/2006 Zarządzenie Nr 195/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 listopada 2006r. w sprawie: wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego
13.11.2006 10:13 194/2006 ZARZĄDZENIE NR 194/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 listopada 2006r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2006
07.11.2006 12:06 193/2006 ZARZĄDZENIE NR 193/2006 Burmistrza Miasta Ustroń dnia 2 listopada 2006 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2006
07.11.2006 12:01 192/2006 ZARZĄDZENIE NR 192/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada 2006 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2006
02.11.2006 12:17 191/2006 Zarządzenie nr 191/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 października 2006 w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miasta Ustroń Nr XLIX/447/2006 z dnia 26 października 2006

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna