Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.11.2006 12:13 190/2006 ZARZĄDZENIE NR 190/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2006
27.10.2006 10:47 189/2006 Z A R Z Ą D Z E N I E NR 189/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 października 2006r. w sprawie: zmiany załącznika nr 5 do zarządzenia nr 21/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 22 lutego 2006r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ustroń
27.10.2006 10:38 188/2006 ZARZĄDZENIE Nr 188/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 października 2006r w sprawie zamiany nieruchomości
27.10.2006 10:33 187/2006 Zarządzenie Nr 187/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 października 2006r w sprawie: wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego
27.10.2006 10:23 186/2006 Zarządzenie Nr 186/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 października 2006 r. w sprawie: umorzenia wierzytelności miasta z tytułu należności pieniężnych za czynsz
27.10.2006 10:16 185/2006 Zarządzenie Nr 185/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 października 2006 r.w sprawie: umorzenia wierzytelności miasta z tytułu należności pieniężnych za czynsz
27.10.2006 10:08 184/2006 Zarządzenie Nr 184/2006 Burmistrza Miasta Ustronia z dnia 25 października 2006r.w sprawie: ustalenia stawki czynszu w gminnych zasobach mieszkaniowych
27.10.2006 09:58 183/2006 ZARZĄDZENIE NR 183/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 października 2006 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2006
27.10.2006 09:42 182/2006 ZARZĄDZENIE NR 182/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2006
25.10.2006 13:42 181/2006 Zarządzenie Nr 181/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 października 2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny parceli zabudowanej budynkiem remizy strażackiej.

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następna