Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.11.2006 15:02 XLIX/460/2006 UCHWAŁA Nr XLIX/460/2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
13.11.2006 14:55 XLIX/459/2006 UCHWAŁA Nr XLIX/459/2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy prawa użytkowania wieczystego
13.11.2006 14:52 XLIX/458/2006 UCHWAŁA Nr XLIX/458/2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Miasta bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa współużytkowania wieczystego
13.11.2006 14:49 XLIX/457/2006 UCHWAŁA Nr XLIX/457/2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Miasta bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
13.11.2006 14:45 XLIX/456/2006 UCHWAŁA Nr XLIX/456/2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 października 2006r w sprawie wniesienia nieruchomości jako aportu do Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Ustroniu
13.11.2006 14:33 XLIX/455/2006 UCHWAŁA Nr XLIX/455/2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 października 2006 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres powyżej trzech lat nieruchomości położonej w Ustroniu przy ul. Wczasowej
13.11.2006 14:28 XLIX/454/2006 UCHWAŁA Nr XLIX/454/2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 października 2006 r w sprawie przejęcia nieruchomości położonej w Ustroniu przy ul. Komunalnej
13.11.2006 14:23 XLIX/453/2006 UCHWAŁA Nr XLIX/453/2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 października 2006r w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny parceli zabudowanej budynkiem remizy strażackiej
13.11.2006 14:18 XLIX/452/2006 UCHWAŁA Nr XLIX/452/2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 października 2006 r. w sprawie przyjęcia na rok 2007 programu współpracy Miasta Ustroń z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
13.11.2006 14:12 XLIX/451/2006 UCHWAŁA Nr XLIX/451/2006 Rady Miasta Ustroń w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2007 r

1 2 3 4 5 6 następna