Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.03.2006 12:26 XLI/370/2006 UCHWAŁA Nr XLI/370/2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
01.03.2006 12:10 XLI/369/2006 UCHWAŁA Nr XLI/369/2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres powyżej trzech lat nieruchomości położonej w Ustroniu przy ul Grażyńskiego
01.03.2006 11:44 368/2006 UCHWAŁA nr 368/2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu za rok 2005
01.03.2006 10:41 XLI/367/2006 UCHWAŁA Nr XLI/367/2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 23 lutego 2006 r.w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2006
03.02.2006 11:41 XL/366/2006 UCHWAŁA Nr XL/366/ 2006 Rady Miasta Ustroń z dnia .26 stycznia 2006 r. w sprawie sprostowania błędów – uzupełnienia braków w uchwale Rady Miasta Ustroń Nr XXXI/269/2005 r. z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń
03.02.2006 11:34 XL/365/2006 UCHWAŁA Nr XL/365/2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 STYCZNIA 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu
03.02.2006 11:25 XL/364/2006 Uchwała Nr XL/364/2006 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie regulaminu określającego szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ustroń.
03.02.2006 11:17 XL/363/2006 UCHWAŁA Nr XL/363/2006 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

poprzednia 5 6 7 8 9 10