Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.09.2006 12:01 XLVII/430/2006 UCHWAŁA Nr XLVII/430/2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
06.09.2006 11:57 XLVII/429/2006 UCHWAŁA Nr XLVII/429/2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Miasta bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
06.09.2006 11:52 XLVII/428/2006 UCHWAŁA Nr XLVII/ 428 / 2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
06.09.2006 11:47 XLVII/427/2006 UCHWAŁA Nr XLVII/427/2006 RADA MIASTA USTROŃ z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie nabycia nieruchomości przez użytkownika wieczystego
06.09.2006 11:43 XLVII/426/2006 UCHWAŁA Nr XLVII/426/2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
06.09.2006 11:39 XLVII/425/2006 UCHWAŁA Nr XLVII/425/2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta na rok 2007 oraz rodzajów w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta na rok 2007 oraz rodzajów i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu
06.09.2006 10:43 XLVII/424/2006 UCHWAŁA Nr XLVII/424/2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 sierpnia 2006 r.w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2006
06.09.2006 10:37 XLVII/423/2006 UCHWAŁA Nr XLVII/423/2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu na realizację zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie.
06.09.2006 09:09 XLVII/422/2006 UCHWAŁA Nr XLVII/422/2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń”
21.07.2006 15:21 XLVI/421/2006 UCHWAŁA Nr XLVI/421 /2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 20 lipca 2006 r.w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2006

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna