Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.06.2006 14:44 XLIV/400/2006 UCHWAŁA Nr XLIV/400/2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2006
10.05.2006 15:12 XLIII/399/2006 UCHWAŁA Nr XLIII/ 399 /2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego
10.05.2006 14:59 XLIII/398/2006 UCHWAŁA Nr XLIII/ 398/ 2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/358/2005 Rady Miasta Ustroń z dnia 15 grudnia 2005r. w przedmiocie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej
10.05.2006 14:50 XLIII/397/2006 UCHWAŁA Nr XLIII/397/2006 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności obiektów budowlanych
10.05.2006 13:30 XLIII/396/2006 UCHWAŁA Nr XLIII/396/2006 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustanowienia Tymczasowego Statutu Uzdrowiska Ustroń
10.05.2006 13:20 XLIII/395/2006 UCHWAŁA Nr XLIII / 395 / 2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie przyjęcia nowego Statutu Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie
10.05.2006 13:07 XLIII/394/2006 UCHWAŁA Nr XLIII/394/2006 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego postępowania z nimi
10.05.2006 12:38 XLIII/393/2006 Uchwała Nr XLIII/393/2006 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 kwietnia 2006 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ustroń.
18.04.2006 13:47 XLII/392/2006 UCHWAŁA Nr XLII/392/2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu gier
18.04.2006 13:43 XLII/391/2006 UCHWAŁA Nr XLII/391/2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/299/93 Rady Miejskiej Uzdrowiska Ustroń z dnia 2 lipca 1993r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna