Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.04.2006 13:36 XLII/390/2006 UCHWAŁA Nr XLII/390/2006/2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2006r. w sprawie zmiany Strategii Miasta Ustroń na lata 2005-2015
18.04.2006 13:16 XLII/389/2006 UCHWAŁA Nr XLII/ 389 /2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Miasta Ustroń za rok 2005 z realizacji Strategii Miasta Ustroń na lata 2005-2015
18.04.2006 12:52 XLII/388/2006 UCHWAŁA Nr XLII/388/2006 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dofinansowania z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej robót niezbędnych do unieszkodliwiania odpadów azbestowych powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych położonych na trenie miasta.
18.04.2006 12:29 XLII/387/2006 UCHWAŁA Nr XLII/ 387 /2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Ustroń”
18.04.2006 12:21 XLII/386/2006 UCHWAŁA Nr XLII/ 386 /2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości mieszkaniowych
18.04.2006 12:10 XLII/385/2006 UCHWAŁA Nr XLII/385/2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2006r. w sprawie zamiany nieruchomości
18.04.2006 12:02 XLII/384/2006 UCHWAŁA Nr XLII/384/2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej oraz ustanowienie służebności na gruncie gminnym
18.04.2006 11:52 XLII/383/2006 UCHWAŁA Nr XLII/383/2006 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie regulaminu wypłacania w 2006 roku dodatków do wynagrodzenia i innych świadczeń nauczycielom szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Miasto Ustroń
18.04.2006 11:23 XLII/382/2006 U C H W A Ł A Nr XLII/382/2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2005 rok instytucji kultury p. n. Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego w Ustroniu
13.04.2006 14:26 XLII/381/2006 UCHWAŁA Nr XLII/381/2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury p.n. Miejski Dom Kultury „Prażakówka” w Ustroniu

poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 10 następna