Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.04.2006 13:20 XLII/380/2006 U C H W A Ł A Nr XLII/380/2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury p.n. Miejska Biblioteka Publiczna im J. Wantuły w Ustroniu.
13.04.2006 13:08 XLII/379/2006 UCHWAŁA Nr XLII/379/2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Żłobku
13.04.2006 12:59 XLII/378/2006 Uchwała Nr XLII/378/2006 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów i opłacie uzdrowiskowej na 2006r.
13.04.2006 12:50 XLII/377/2006 UCHWAŁA Nr XLII/377/2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2006r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/188/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 czerwca 2004r. dotyczącej realizacji z Powiatem Cieszyńskim wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Przebudowa ul. Dominikańskiej”
13.04.2006 12:44 XLII/376/2006 UCHWAŁA Nr XLII/376/2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2006r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/189/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 czerwca 2004r. dotyczącej realizacji z Powiatem Cieszyńskim wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Remont ciągu komunikacyjnego ulic 3 Maja – Daszyńskiego”
13.04.2006 12:37 XLII/375/2006 UCHWAŁA Nr XLII/375/2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację I etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont ciągu komunikacyjnego ulic 3 Maja Daszyńskiego
13.04.2006 12:27 XLII/374/2006 UCHWAŁA Nr XLII/374 /2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2006
13.04.2006 09:53 XLII/373/2006 UCHWAŁA Nr XLII/373/2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2006 r.w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za rok 2005
01.03.2006 12:56 XLI/372 UCHWAŁA Nr XLI/372/2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez miasto Ustroń.
01.03.2006 12:34 XLI/371/2006 UCHWAŁA Nr XLI/371/2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie powołania stałej Komisji Uzdrowiskowej oraz określenia przedmiotu i jej działania

poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 następna