Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.05.2019 09:59 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
26.04.2019 09:12 Orzeczenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
12.04.2019 10:34 Decyzja dotycząca oceny wody produkowanej przez wodociąg Ustroń Jaszowiec, Ustroń Poniwiec, Wisła Czarne a także wody pochodzącej z indywidualnego ujęcia w Kolibie Pod Czarcim Kopytem, ul. Równica 23, 43-450 Ustroń w 2018r. jako przydatną do spożycia przez ludzi.
11.04.2019 12:13 Obwieszczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie - obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla miasta Ustroń za 2018r.
20.03.2019 13:42 Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika.
12.03.2019 14:23 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
06.03.2019 13:05 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące pod dnem potoku Gościradowiec.
06.03.2019 10:32 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.420.174.2018.RK1.3.
28.02.2019 12:22 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje.
16.11.2018 11:54 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zbiornika retencyjnego na potrzeby naśnieżania tras narciarskich na terenie ośrodka narciarskiego przy ul. 3 Maja w Ustroniu”.

1 2 3 4 5 6 następna