Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.11.2022 09:34 Podanie do publicznej informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa istniejącego obiektu „RELAKS” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 4178/26, obręb Ustroń położonej w Ustroniu przy ulicy Stromej”
22.11.2022 09:33 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa istniejącego obiektu „RELAKS” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 4178/26, obręb Ustroń położonej w Ustroniu przy ulicy Stromej”
21.10.2022 13:02 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na „Na rozbudowie, nadbudowie, przebudowie istniejącego obiektu „RELAKS” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 4178/26, obręb Ustroń położonej w Ustroniu przy ulicy Stromej’.
11.10.2022 10:39 Zawiadomienie o umorzeniu postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 24 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej w raz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 3806/3 i 3806/7 w Ustroniu przy ul. Źródlanej.
15.09.2022 09:02 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowie 24 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 3806/3 i 3806/7 w Ustroniu przy ul. Źródlanej.
09.09.2022 11:38 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Plan Zadań Ochronnych dla Obszaru Natura 2000
24.08.2022 11:52 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa budynków handlowo-usługowych wraz z wewnętrznym układem drogowym i towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Ustroniu ul. Wiejska obręb Nierodzim".
27.07.2022 12:09 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn.. ”Budynek mieszkalny wielorodzinny z parkingiem naziemnym oraz podziemnym z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną”
27.07.2022 12:08 Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn.. ”Budynek mieszkalny wielorodzinny z parkingiem naziemnym oraz podziemnym z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną”
21.07.2022 13:48 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa budynków handlowo-usługowych wraz z wewnętrznym układem drogowym i towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Ustroniu ul. Wiejska obręb Nierodzim".

1 2 3 4 5 6 następna