Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.09.2021 12:18 Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego oraz zwiększenie produkcji inwentarza żywego (DJP) w Lipowcu, ul. Wesoła 25 na działce 1155/1”
02.09.2021 12:16 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego oraz zwiększenie produkcji inwentarza żywego (DJP) w Lipowcu, ul. Wesoła 25 na działce 1155/1".
26.08.2021 10:47 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym policznikowym w rejonie dzielnicy Goje – ul. Obrzeżna” .
17.08.2021 09:53 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenia prac pod dnem potoku Suchego.
09.08.2021 13:16 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa domów jednorodzinnych na działkach 250/2, 252, 254/3, 255, 257/2, 258/1, 258/2, 258/3, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269 w rejonie ul. Gospodarskiej w Ustroniu Nierodzimiu”
09.08.2021 11:33 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego oraz zwiększenie produkcji inwentarza żywego (DJP) w Lipowcu, ul. Wesoła 25 na działce 1155/1”
05.08.2021 13:25 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dotyczące inwestycji pn."Rozbiórka i budowa 13 kolejowych obiektów inżynieryjnych..."
05.08.2021 13:12 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym policznikowym w rejonie dzielnicy Goje -ul. Obrzeżna".
09.07.2021 11:18 Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej..."
07.07.2021 11:12 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie przekazania opinii końcowej w sprawie postępowania oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn." Optymalizacja mocy przerobowych dla technologii przerobu i przygotowania odpadów radioaktywnych JAVYS a.s. w miejscu Jaslovske Bohunice"

1 2 3 4 5 6 następna