Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.01.2022 14:08 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Myśliwskiej.
16.12.2021 12:51 Obwieszczenie zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na ”Budowie sieci oświetlenia stoku narciarskiego – trasa nr 1 (czerwona) na Czantorii w Ustroniu”.
16.12.2021 12:50 Obwieszczenie zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na ”Budowie sieci oświetlenia stoku narciarskiego – trasa nr 1 (czerwona) na Czantorii w Ustroniu”.
18.11.2021 13:27 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ”Budowie sieci oświetlenia stoku narciarskiego – trasa nr 1 (czerwona) na Czantorii w Ustroniu”.
18.11.2021 12:05 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Chałupniczej.
09.11.2021 10:02 GL.ZUZ.2.4100.15.2021.EN Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej dla ujęcia wód podziemnych w Ustroniu - studni S-1, zlokalizowanej na działce nr ewid. 5014/64 obręb 0004 Ustroń.
09.11.2021 09:20 GL.ZUZ.2.4100.14.2021.EN Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej dla ujęcia wód podziemnych w Ustroniu - studni S-1, zlokalizowanej na działce nr ewid. 3319/32 obręb 0004 Ustroń.
22.10.2021 12:30 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania polegającego na „Rozbiórce istniejącego oraz budowa nowego obiektu nowego mostowego na rzece Bładnica w ciągu ul. Folwarcznej w Ustroniu”.
22.10.2021 12:24 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie "Budowy sieci oświetlenia stoku narciarskiego – trasa nr 1 (czerwona) na Czantorii w Ustroniu”.
22.10.2021 12:17 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie "Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Chałupniczej".

1 2 3 4 5 6 następna