Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.06.2021 11:23 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zespołu trzech budynków zakwaterowania turystycznego wraz z infrastrukturą techniczną"
17.06.2021 10:16 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody pod dnem cieku Bładnica
07.06.2021 12:48 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "„Budowie zespołu budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą w rejonie ul. Skoczowskiej w Ustroniu - Hermanicach na działkach 201/18, 210/8 ze zmianą na 210/20 i 210/19 obr. Hermanice”
21.05.2021 10:10 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego studnia wiercona S-1.
18.05.2021 11:28 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Kolei Linowej Czantoria Sp. z o.o.
18.05.2021 11:25 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Gminy Ustroń ul. rynek 1, 43-450 Ustroń.
06.05.2021 13:20 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającego na „Budowie domów jednorodzinnych na działkach 250/2, 252, 254/3, 255, 257/2, 258/1, 258/2, 258/3, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269 w rejonie ul. Gospodarskiej w Ustroniu Nierodzimiu”.
20.04.2021 12:11 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego oraz zwiększenie produkcji inwentarza żywego (DJP) w Lipowcu, ul. Wesoła 25 na działce 1155/1”.
15.04.2021 14:21 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowie istniejących odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 i DN150 CN2,5MPa relacji Skoczów – Świętoszówka w związku z rozbudową i nadbudową istniejącego baru „Utropek” na dz. nr 222/18 i 222/31 pomiędzy Al. Legionów a ul. Grażyny w Ustroniu”
12.04.2021 14:21 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia . pn. „Przebudowie istniejących odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 i DN150 CN2,5MPa relacji Skoczów – Świętoszówka w związku z rozbudową i nadbudową istniejącego baru „Utropek” na dz. nr 222/18 i 222/31 pomiędzy Al. Legionów a ul. Grażyny w Ustroniu”

1 2 3 4 5 6 następna