Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.10.2020 13:46 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
09.10.2020 14:54 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
23.09.2020 15:04 Orzeczenia do wyników badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
23.09.2020 13:10 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynków mieszkalnych w rejonie ul. Skoczowskiej i ul. Sosnowej w Ustroniu.
22.09.2020 11:54 Zawiadomienie o zapoznaniu się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
04.09.2020 14:25 Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz odstąpienia od określenia zakresu raportu
04.09.2020 09:22 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzki w Katowicach.
02.09.2020 11:26 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dowodowego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Ustroń.
10.08.2020 11:52 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Polskiej Spółki Gazwoncitwa.
10.08.2020 11:51 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego o wydanie pzowolenia wodnoprawnego dla Polskiej Spółki Gazwoncitwa.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna