Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.07.2020 13:45 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE POLAND.
24.06.2020 13:16 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego TAURON Dystrybucja S.A.
15.06.2020 14:41 INFORMACJA O NABORZE NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH.
01.06.2020 12:53 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego .
08.05.2020 12:52 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego .
08.05.2020 12:28 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód.
05.05.2020 11:20 Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia na na „Przebudowie instalacji paliwowej na terenie istniejącej stacji paliw".
15.04.2020 13:51 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na " Rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego oraz zwiększenie produkcji żywego inwentarza do 280 DJP na parceli 854/1 w Lipowcu".
15.04.2020 13:37 Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pt. "Rozbudowa istniejącego gospodarstwa rolnego oraz zwiększenie produkcji inwentarza żywego do 280 DJP na parceli 854/1 w Lipowcu".
10.03.2020 12:14 Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program Ochrony środowiska dla Miasta Ustroń na lata 2020-2021”.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna