Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.11.2010 11:30 262/2010 Zarządzenie nr 262/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 18 października 2010r. w sprawie świadczenia usługi telekomunikacyjnej na terenie Miasta Ustroń
04.11.2010 11:27 261/2010 Zarządzenie nr 261/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 18 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały określającej inkasentów i wysokosci wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości,podatku rolnym,podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2010r.
04.11.2010 11:24 260/2010 Zarządzenie nr 260/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 18 października 2010r. w sprawie aktualizacji planu i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez miasto Ustroń.
04.11.2010 11:20 259/2010 Zarządzenie nr 259/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 18 października 2010r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011
04.11.2010 11:16 258/2010 Zarządzenie nr 258/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 18 października 2010r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2011
04.11.2010 11:05 257/2010 Zarządzenie nr 257/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 18 października 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych ,opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
04.11.2010 11:00 256/2010 Zarządzenie nr 256/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 18 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
04.11.2010 10:55 255/2010 Zarządzenie nr 255/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 18 października 2010 w sprawie sprawdzenia projektu taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
04.11.2010 10:51 254/2010 Zarządzenie nr 254/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 18 października 2010r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2011 rok
04.11.2010 10:48 253/2010 Zarządzenie nr 253/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 18 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna