Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.11.2006 12:27 O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 września 2006 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustroniu dla wyborów Rady Miasta Ustroń i Burmistrza Miasta Ustroń w dniu 12 listopada 2006 r.
02.11.2006 14:57 OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W USTRONIU z dnia 25 października 2006 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Ustroń zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
02.11.2006 14:53 OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Ustroniu z dnia 24 października 2006 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miasta Ustroń zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
02.11.2006 08:59 UCHWAŁA NR 7/2006 z dnia 27 października 2006r. Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustroniu w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych
25.10.2006 08:11 INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 października 2006r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz miejscu, czasie i formie jego udostępniania w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wyznaczonymi na niedzielę dnia 12 listopada 2006r.
24.10.2006 08:50 Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustroniu
23.10.2006 13:40 Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustroniu z dnia 19 października 2006 w sprawie listy kandydatów na Burmistrza Miasta Ustroń w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006
23.10.2006 13:17 Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustroniu z dnia 19 października 2006 o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Ustroń w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006
19.10.2006 12:25 UCHWAŁA NR 3/2006 z dnia 18 października 2006r. Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustroniu w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
18.10.2006 15:19 O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 października 2006 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach w dniu 12 listopada 2006 r.

1 2 następna