Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.01.2023 13:43 Oświadczenie - religia lub/i etyka
27.01.2023 13:43 Oświadczenie - wizerunek
27.01.2023 13:42 Zgoda - dane wrażliwe
27.01.2023 13:41 Oświadczenie - utrzymanie woli uczęszczania dziecka do szkoły
27.01.2023 13:39 Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły zamieszkałego poza obwodem
27.01.2023 13:38 Karta zgłoszenia dziecka z obwodu do szkoły
27.01.2023 13:36 Regulamin rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu na rok szkolny 2023/2024
12.01.2023 12:04 Uchwała nr 20/22/23 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie zaopiniowania propozycji Komisji Stypendialnej w sprawie ustalenia średniej ocen wymaganej do uzyskania stypendium za wyniki w nauce po pierwszym półroczu roku szkolnego 2022/2023
12.01.2023 12:01 Uchwała nr 19/22/23 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w Statucie Szkoły
12.01.2023 11:58 Uchwała nr 18/22/23 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu na rok 2023

1 2 3 4 5 6 następna