Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.03.2021 10:38 Zarządzenie nr 8/2021 - wprowadzenie procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu w związku z wystąpieniem koronawirusa COVID-19
26.02.2021 08:58 Uchwała nr 21/20/21 w sprawie zaopiniowania propozycji ustalenia dodatkowego dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021
18.02.2021 09:55 Struktura organizacyjna szkoły w roku szkolnym 2020/20201
11.02.2021 11:16 Uchwała nr 20/20/21 w sprawie wyrażenia opinii w związku z zamiarem utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu
02.02.2021 11:33 Uchwała nr 19/20/21 w sprawie wyrażenia opinii o propozycji przyznania stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe po pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/2021
02.02.2021 11:31 Uchwała nr 18/20/21 w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów w roku szkolnym 2020/2021
27.01.2021 09:56 Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2021/2022
27.01.2021 09:54 Zarządzenie nr 7/2021 - ustalenie Regulaminu rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu na rok szkolny 2021/2022
27.01.2021 09:52 Zarządzenie nr 6/2021 - powołanie i tryb działania komisji rekrutacyjnej dla celów postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 do Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
15.01.2021 14:41 Zarządzenie nr 5/2021 - wprowadzenie procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu w związku z wystąpieniem koronawirusa COVID-19

1 2 3 4 5 6 następna