Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.09.2022 09:15 Uchwała nr 5/22/23 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 12 września 2022 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Nagrody Burmistrza.
19.09.2022 09:14 Uchwała nr 4/22/23 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 12 września 2022 roku w sprawie zaopiniowania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły na rok szkolny 2022/2023.
19.09.2022 09:12 Uchwała nr 3/22/23 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 12 września 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023 oraz innych planów pracy.
19.09.2022 09:11 Uchwała nr 2/22/23 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 12 września 2022 roku w sprawie zaopiniowania Programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na rok szkolny 2022/2023.
19.09.2022 09:09 Uchwała nr 1/22/23 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 12 września 2022 roku w sprawie ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok szkolny 2022/2023.
19.09.2022 09:07 Uchwa
05.09.2022 09:31 Uchwała nr 34/21/22 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie zaopiniowania wprowadzenia innowacji pedagogicznej pt. "Mistrzowie klawiatury"
05.09.2022 09:26 Uchwała nr 33/21/22 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie zaopiniowania wprowadzenia innowacji pedagogicznej pt. "Kuchcikowo"
05.09.2022 09:21 Uchwała nr 32/21/22 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie zaopiniowania organizacji pracy Szkoły na rok szkolny 2022/2023 oraz propozycji dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023
05.09.2022 09:16 Uchwała nr 31/21/22 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie zaopiniowania programów nauczania na rok szkolny 2022/2023

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna