Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.01.2007 13:03 III/29/2006 Uchwała budżetowa Nr III/29/2006 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie : budżetu Miasta na 2007 r.
09.01.2007 12:55 III/28/2006 UCHWAŁA Nr III/28/2006 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok
09.01.2007 12:50 III/27/2006 UCHWAŁA Nr III/27/2006 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
09.01.2007 12:47 III/26/2006 UCHWAŁA Nr III/26/2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego pn. Gazeta Ustrońska
09.01.2007 12:42 III/25/2006 UCHWAŁA Nr III/25/2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Zdrowotnego na 2007 rok
09.01.2007 12:34 III/24/2006 UCHWAŁA Nr III/24/2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Ustroniu na 2007 r.
09.01.2007 12:00 III/23/2006 UCHWAŁA Nr III/23/2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta na 2006 rok
09.01.2007 11:55 III/22/2006 UCHWAŁA Nr III/22/2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 21 grudnia 2006 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2006
09.01.2007 11:52 III/21/2006 UCHWAŁA Nr III/21/2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 21 grudnia 2006 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2006
09.01.2007 11:17 III/20/2006 UCHWAŁA Nr III/20/2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

1 2 3 następna