Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.12.2007 11:02 Uchwała Nr XVI/169/2007 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 listopada 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości , podatku rolnym, podatku leśnym , podatku od posiadania psów i opłacie uzdrowiskowej na 2007r.
06.11.2007 10:18 Uchwała Nr XV/158/2007 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 października 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości ,podatku rolnym ,podatku leśnym ,podatku od posiadania psów i opłacie uzdrowiskowej na 2007r.
12.09.2007 14:29 Uchwała Nr XII/125/2007 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 sierpnia 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości ,podatku rolnym,podatku leśnym,podatku od posiadania psów i opłacie uzdrowiskowej na 2007 r.
11.07.2007 09:32 Uchwała Nr XI/112/2007 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości ,podatku rolnym, podatku leśnym , podatku od posiadania psów i opłacie uzdrowiskowej na 2007r.
06.06.2007 14:36 Uchwała Nr X/98/2007 Rady Miasta Ustroń z dnia 31 maja 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości ,podatku od posiadania psów i opłacie uzdrowiskowej na 2007r.
24.04.2007 09:03 Uchwała Nr VII/52/2007 Rady Miasta Ustroń z dnia 01 marca 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości , podatku od posiadania psów i opłacie uzdrowiskowej na 2007r.
12.12.2006 13:52 Uchwała Nr II/13/2006 Rady Miasta Ustroń z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie stawki opłaty uzdrowiskowej na rok 2007.
12.12.2006 13:51 Uchwała Nr II/14/2006 Rady Miasta Ustroń z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości podatku rolnym , podatku leśnym,podatku od posiadania psów i opłacie uzdrowiskowej na 2007r.