Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.02.2008 10:55 336/2007 Zarządzenie nr 336/2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany w planie wydatków między zadaniami inwestycyjnymi
16.01.2008 11:47 335/2007 Zarządzenie nr 335/2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Ustroń
15.01.2008 13:20 334/2007 Zarządzenie nr 334/2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie wysokości pogotowia kasowego na rok 2008
15.01.2008 13:17 333/2007 Zarządzenie nr 333/2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie umorzenia wierzytelności z tytułu dzierżawy terenów miejskich oraz z tytułu zajęcia pasa drogi pod tablicę reklamową
15.01.2008 13:12 332/2007 Zarządzenie nr 332/ 2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007
15.01.2008 13:02 331/2007 Zarządzenie nr 331/2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie: podziału środków w ramach konkursu na realizację zadań publicznych
04.01.2008 11:01 330/2007 Zarządzenie nr 330/2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2007/2008
04.01.2008 10:58 329/2007 Zarządzenie nr 329 /2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej
04.01.2008 10:56 328/2007 Zarządzenie nr 328/ 2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie umorzenia odsetek od wierzytelności z tytułu dzierżawy terenów miejskich.
04.01.2008 10:53 327/2007 Zarządzenie nr 327/2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie: umorzenia wierzytelności miasta z tytułu należności pieniężnych za czynsz.

1 2 3 4 5 6 następna