Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.09.2007 08:21 226/2007 Zarządzenie nr 226/2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkusza organizacyjnego ustrońskich placówek oświatowych w roku szkolnym 2007/2008
28.09.2007 08:16 225/2007 Zarządzenie nr 225/2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 września 2007 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych
28.09.2007 08:12 224/2007 Zarządzenie nr 224/2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 września 2007r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pn. Żłobek Miejski w Ustroniu
26.09.2007 15:04 223/2007 Zarządzenie nr 223 / 2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 września 2007r. w sprawie: wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
26.09.2007 15:00 222/2007 Zarządzenie Nr 222/2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 września 2007r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007
25.09.2007 15:20 221/2007 Zarządzenie Nr 221/2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 września 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2007
25.09.2007 15:13 220/2007 Zarządzenie nr 220/2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 września 2007r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007
25.09.2007 14:49 219/2007 Zarządzenie nr 219/2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 września 2007r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007
25.09.2007 14:42 218/2007 Zarządzenie nr 218/2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 września 2007r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007
21.09.2007 12:42 217/2007 Zarządzenie nr 217/2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 września 2007r. w sprawie : powołania komisji w celu ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek powodzi.

poprzednia 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 następna