Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.09.2007 10:37 196/2007 Zarządzenie Nr 196/2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 września 2007r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na rok 2007
06.09.2007 14:19 195/2007 Zarządzenie nr 195/2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 sierpnia 2007 r. sprawie ogłoszenia konkursu na wykonanie zadań publicznych w zakresie objętym uchwałą Rady Miasta Ustroń z dnia 26 października 2006 r. nr XLIX/452/2006 w sprawie przyjęcia na rok 2007 programu współpracy Miasta Ustroń z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
06.09.2007 14:16 194/2007 Zarządzenie Nr 194/2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007
06.09.2007 14:13 193/2007 Zarządzenie nr 193/2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 sierpnia 2007 w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miasta Ustroń Nr XII/122/2007 z dnia 30 sierpnia 2007r.
06.09.2007 14:10 192/2007 Zarządzenie Nr 192/2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych ustrońskich placówek oświatowych w roku szkolnym 2007/2008
04.09.2007 15:09 191/2007 Zarządzenie Nr 191/2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29.08.2007r. w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej w Przedszkolu nr 5 w Ustroniu
04.09.2007 15:07 190/2007 Zarządzenie Nr 190/2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29.08.2007r. w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej w Gimnazjum nr 2 w Ustroniu
04.09.2007 15:04 189/2007 Zarządzenie Nr 189/2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29.08.2007r. w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Ustroniu
04.09.2007 15:02 188/2007 Zarządzenie Nr 188/2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29.08.2007r. w sprawie: wysokości stałej zaliczki na wydatki bieżące dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w Ustroniu.
04.09.2007 14:58 187//2007 Zarządzenie Nr 187/2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29.08.2007r. w sprawie: wysokości stałej zaliczki na artykuły żywnościowe dla przedszkoli w Ustroniu.

poprzednia 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna