Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.01.2008 12:32 316/2007 Zarządzenie nr 316/2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007
02.01.2008 12:29 315/2007 Zarządzenie nr 315/ 2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007
02.01.2008 11:58 314/2007 Zarządzenie nr 314/2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie: powołania Komisji Doradczo- Opiniującej w celu opiniowania wniosków o dotację na realizację zadania publicznego.
02.01.2008 11:55 313/2007 Zarządzenie nr 313/ 2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie : nabycia nieruchomości
02.01.2008 11:42 312/2007 Zarządzenie nr 312 /2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie ustanowienia służebności na gruncie gminnym
02.01.2008 11:39 311/2007 Zarządzenie nr 311/2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 grudnia 2007 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.
02.01.2008 11:34 310/2007 Zarządzenie nr 310/2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 grudnia 2007 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
02.01.2008 11:18 309/2007 Zarządzenie nr 309 /2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 grudnia 2007 w sprawie sprawdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
02.01.2008 11:15 308/2007 Zarządzenie nr 308/2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie: przyznania stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla jednego egzemplarza czasopisma Gazety Ustrońskiej.
02.01.2008 11:12 307/2007 Zarządzenie nr 307/2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie: zasad korzystania oraz wysokości opłat za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Ustroń.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna