Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.11.2007 12:55 286/2007 Zarządzenie nr 286/2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 listopada 2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na rok 2007
27.11.2007 12:47 285/2007 Zarządzenie nr 285/2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na wykonanie zadań publicznych w zakresie objętym uchwałą Rady Miasta Ustroń z dnia 25 października 2007 r. nr XV/162/2007 w sprawie przyjęcia na rok 2008 programu współpracy Miasta Ustroń z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
22.11.2007 14:17 284/2007 Zarządzenie nr 284/2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 listopada 2007r. w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej
22.11.2007 14:07 283/2007 Zarządzenie nr 283/2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 listopada 2007r. w sprawie zatwierdzenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
22.11.2007 14:00 282/2007 Zarządzenie nr 282/2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 listopada 2007r. w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli
22.11.2007 13:57 281/2007 Zarządzenie nr 281/2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 listopada 2007r. w sprawie: ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Ustroń.
22.11.2007 13:54 280/2007 Zarządzenie nr 280/2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 listopada 2007r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu.
22.11.2007 13:47 279/2007 Zarządzenie nr 279/2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie: zawarcia umowy najmu na okres powyżej 3 lat.
22.11.2007 13:45 278/2007 Zarządzenie nr 278/2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie: stawek opłaty targowej na 2008 rok.
22.11.2007 13:43 277/2007 Zarządzenie nr 277/2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie przekazania nieodpłatnie aportem nieruchomości na majątek Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna