Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.11.2007 10:30 266/2007 Zarządzenie nr 266/2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na rok 2007
16.11.2007 10:48 265/2007 Zarządzenie nr 265/2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2007/2008
16.11.2007 10:38 264/2007 Zarządzenie nr 264 /2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 listopada 2007r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007
16.11.2007 10:28 263/2007 Zarządzenie nr 263/2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 listopada 2007r. w sprawie: zmiany najemcy lokalu znajdującego się w Ustroniu przy ul. Lipowskiej 127/1
16.11.2007 09:46 262/2007 Zarządzenie nr 262/2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 listopada 2007 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Zdrowotnego na 2008 r.
16.11.2007 09:43 261/2007 Zarządzenie nr 261/2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 listopada 2007 r w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
08.11.2007 11:15 260/2007 Zarządzenie nr 260/2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007
08.11.2007 11:08 259/2007 Zarządzenie nr 259/2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 października 2007r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej i przeprowadzenia kasacji środków trwałych i nietrwałych
08.11.2007 11:03 258/2007 Zarządzenie nr 258/2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 października 2007r. w sprawie: ustalenia stawki czynszu najmu dla pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Ustroniu
08.11.2007 10:59 257/2007 Zarządzenie nr 257/2007 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 października 2007r w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miasta Ustroń Nr XVI/156/2007 z dnia 25 października 2007r.

poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 następna