Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.06.2007 12:21 X/99/2007 UCHWAŁA Nr X/99/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
08.06.2007 12:20 X/98/2007 Uchwała Nr X/98/2007 Rady Miasta Ustroń z dnia 31 maja 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów i opłacie uzdrowiskowej na 2007 r.
08.06.2007 12:03 X/97/2007 UCHWAŁA Nr X/97/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w celu ustalenia wynagrodzenia pracowników Jednostki Obsługi Placówek Oświatowych w Ustroniu.
08.06.2007 12:01 X/96/2007 UCHWAŁA Nr X/96/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
08.06.2007 11:56 Nr X/95/2007 UCHWAŁA Nr X/95/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2007.
08.06.2007 11:53 X/94/2007 UCHWAŁA Nr X/94/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
08.06.2007 11:51 X/93/2007 UCHWAŁA Nr X/93/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007.
08.06.2007 11:46 X/92/2007 UCHWAŁA Nr X/92/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zakupu nieruchomości przy ul. Mickiewicza 1 w Ustroniu, zabudowanej budynkiem ośrodka zdrowia.
30.04.2007 13:16 IX/91/2007 UCHWAŁA Nr IX/91/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu gier.
30.04.2007 13:15 IX/90/2007 Uchwała Nr IX/90/2007 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr VII/49/2007 z dnia 01.03.2007 r. dot. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

poprzednia 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 następna