Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.04.2007 13:12 IX/89/2007 UCHWAŁA Nr IX/89/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany regulaminu wypłacania w 2007 roku minimalnego wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków do wynagrodzenia i innych świadczeń nauczycielom szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Miasto Ustroń.
30.04.2007 12:56 IX/88/2007 UCHWAŁA Nr IX/88/2007 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych przepisów porządkowych związanych z wykonywaniem transportu drogowego taksówką osobową na terenie miasta Ustroń.
30.04.2007 12:54 IX/87/2007 UCHWAŁA Nr IX/87/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Miasta bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
30.04.2007 12:52 IX/86/2007 UCHWAŁA Nr IX/86/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego.
30.04.2007 12:50 IX/85/2007 UCHWAŁA Nr IX/85/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przejęcie przez Gminę Ustroń nieruchomości w drodze darowizny.
30.04.2007 12:42 IX/84/2007 UCHWAŁA Nr IX/84/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
30.04.2007 12:40 IX/83/2007 UCHWAŁA Nr IX/83/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
30.04.2007 12:38 IX/82/2007 UCHWAŁA Nr IX/82/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
06.04.2007 10:50 VIII/81/2007 UCHWAŁA Nr VIII/81/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Ustroń Nr XXXI/269/2005 r. z dnia 7 kwietnia 2005 r. i opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego nr 64, poz.1668 z 23.05.2005 r. w Ustroniu Hermanicach w obrębie części parceli gruntowej oznaczonej nr 201/38.
06.04.2007 10:44 VIII/80/2007 UCHWAŁA Nr VIII/80/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie odpowiedzi na skargę Janiny Owczarzy i Józefa Owczarzy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

poprzednia 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 następna