Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.04.2007 10:14 VIII/69/2007 UCHWAŁA Nr VIII/69/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 rok instytucji kultury p. n. Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego w Ustroniu.
05.04.2007 15:39 VIII/68/2007 UCHWAŁA Nr VIII/68/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu za 2006 rok.
05.04.2007 15:36 VIII/67/2007 UCHWAŁA Nr VIII/67/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Miasta Ustroń za rok 2006z realizacji Strategii Miasta Ustroń na lata 2005-2015.
05.04.2007 15:33 VIII/66/2007 UCHWAŁA Nr VIII/66/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu na realizację zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie.
05.04.2007 15:29 VIII/65/2007 UCHWAŁA Nr VIII/65/2007 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Ustroń na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,nie stanowiących własności miasta.
05.04.2007 15:27 VIII/64/2007 UCHWAŁA Nr VIII/64/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
05.04.2007 15:24 VIII/63/2007 UCHWAŁA Nr VIII/63/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 marca 2007 r.zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.
05.04.2007 15:21 VIII/62/2007 UCHWAŁA Nr VIII/62/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2007.
05.04.2007 15:19 VIII/61/2007 UCHWAŁA Nr VIII/61/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007.
05.04.2007 15:15 VIII/60/2007 UCHWAŁA Nr VIII/60/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za rok 2006.

poprzednia 9 10 11 12 13 14 15 16 17 następna