Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.03.2007 13:01 VII/59/2007 UCHWAŁA Nr VII/59/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 01 marca 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu na realizację zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem Powiatowego-Cieszyńkiego Pogotowia Ratunkowego.
07.03.2007 12:58 VII/58/2007 UCHWAŁA Nr VII/58/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 01 marca 2007 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Chorzów dotyczącej likwidacji Oddziału Laryngologicznego w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie.
07.03.2007 12:55 VII/57/2007 UCHWAŁA Nr VII/57/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 01 marca 2007 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Bielsku - Białej dotyczącej przekształcenia Szpitala Pediatrycznego w Bielsku - Białej polegającego na likwidacji Poradni Diabetologicznej funkcjonującej w jego strukturach.
07.03.2007 12:53 VII/56/2007 Uchwała Nr VII/56/2007 Rady Miasta Ustroń z dnia 01 marca 2007 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy.
07.03.2007 12:51 VII/55/2007 UCHWAŁA Nr VII/55/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 01 marca 2007 r. w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu gier.
07.03.2007 12:47 VII/54/2007 UCHWAŁA Nr VII/54/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 01 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Ustroń”.
07.03.2007 12:43 VII/53/2007 UCHWAŁA Nr VII/53/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 01 marca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Miasta bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego.
07.03.2007 12:40 VII/52/2007 Uchwała Nr VII/52/2007 Rady Miasta Ustroń z dnia 01 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów i opłacie uzdrowiskowej na 2007 r.
07.03.2007 12:36 VII/51/2007 UCHWAŁA Nr VII/51/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 01 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007.
07.03.2007 12:27 VII/50/2007 UCHWAŁA Nr VII/50/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 01 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2007.

poprzednia 10 11 12 13 14 15 16 17 następna