Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.03.2007 12:18 VII/49/2007 Uchwała Nr VII/49/2007 Rady Miasta Ustroń z dnia 01 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
09.02.2007 16:18 VI/48/2007 UCHWAŁA Nr VI/48/2007 Rady Miasta Ustroń z dnia 02 lutego 2007 r. w sprawie nadania nazwy ronda.
09.02.2007 16:14 V/47/2007 UCHWAŁA NR V/47/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr XLIX/451/2006 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2007.
09.02.2007 16:07 V/46/2007 UCHWAŁA Nr V/46/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszeń w uchwale nr XXXI/269/2005 Rady Miasta Ustroń z dnia 7 kwietnia 2005 r. uchwalającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego poprzez prawidłowe określenie linii zabudowy.
09.02.2007 16:03 V/45/2007 UCHWAŁA Nr V/45/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie przyznania stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla jednego egzemplarza czasopisma Gazety Ustrońskiej.
09.02.2007 15:55 V/44/2007 UCHWAŁA Nr V/44/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2007 roku.
09.02.2007 15:53 V/43/2007 UCHWAŁA Nr V/43/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie nadania Emilii Czembor, Kazimierzowi Hanusowi, Józefowi Waszkowi, Franciszkowi Korczowi wyróżnienia „Za zasługi dla Miasta Ustronia” za działalność społeczną.
09.02.2007 15:51 V/42/2007 UCHWAŁA Nr V/42/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Ustroniu.
09.02.2007 15:48 V/41/2007 UCHWAŁA Nr V/41/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie powołania stałej Komisji ds. nazewnictwa ulic i placów będących drogami publicznymi oraz dróg wewnętrznych.
09.02.2007 15:44 V/40/2007 UCHWAŁA Nr V/40/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.

poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 następna