Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.02.2007 15:41 V/39/2007 UCHWAŁA Nr V/39/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej II Instancji.
09.02.2007 15:36 V/38/2007 UCHWAŁA Nr V/38/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej I Instancji.
09.02.2007 15:32 V/37/2007 UCHWAŁA Nr V/37/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich.
09.02.2007 15:25 V/36/2007 UCHWAŁA Nr V/36/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania / utworzenia / Izby Gospodarczej Uzdrowisk Polskich.
09.02.2007 14:55 V/35/2007 UCHWAŁA Nr V/35/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie powierzenia reprezentowania Miasta Ustroń w Stowarzyszeniu Rozwoju i Współpracy Regionalnej „OLZA” z siedzibą w Cieszynie.
09.02.2007 14:50 V/34/2007 UCHWAŁA Nr V/34/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie powierzenia reprezentowania Miasta Ustroń w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej.
09.02.2007 14:48 V/33/2007 UCHWAŁA Nr V/33/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do spółki prawa handlowego zajmującej się gospodarką wodną w regionie Ziemi Cieszyńskiej.
09.02.2007 14:45 V/32/2007 UCHWAŁA NR V/32/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
05.02.2007 10:03 V/31/2007 UCHWAŁA Nr V/31/2007 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu
24.01.2007 10:46 IV/30/2007 UCHWAŁA Nr IV/30/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Ustroniu przy ul. Słonecznej

poprzednia 12 13 14 15 16 17