Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.01.2008 15:05 XVII/189/2007 UCHWAŁA Nr XVII/189/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Muzeum Ustrońskiego w Ustroniu
02.01.2008 15:01 XVII/188/2007 UCHWAŁA Nr XVII/188/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia na rok 2008 programu współpracy Miasta Ustroń z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
02.01.2008 14:57 XVII/187/2007 UCHWAŁA Nr XVII/187/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zasad korzystania oraz wysokości opłat za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Ustroń
02.01.2008 14:51 XVII/186/2007 UCHWAŁA Nr XVII/186/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie przyznania stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla jednego egzemplarza czasopisma Gazety Ustrońskiej
02.01.2008 14:46 XVII/185/2007 UCHWAŁA Nr XVII/185/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok
02.01.2008 12:11 Nr XVII/184/2007 Uchwała budżetowa Nr XVII/184/2007 Rady Miasta Ustroń z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Miasta na 2008 r.
02.01.2008 12:00 XVII/183/2007 UCHWAŁA Nr XVII/183/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
07.12.2007 10:24 XVI/182/2007 UCHWAŁA Nr XVI/182/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej
07.12.2007 10:16 XVI/181/2007 Uchwała Nr XVI/181/2007 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
07.12.2007 10:14 XVI/180/2007 UCHWAŁA Nr XVI/180/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego, wniesienia majatku i objęcia udziałów w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. w Ustroniu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna