Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.12.2007 10:11 XVI/179/2007 UCHWAŁA Nr XVI/179/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia umowy najmu na okres powyżej 3 lat
07.12.2007 10:09 XVI/178/2007 UCHWAŁA Nr XVI/178/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
07.12.2007 10:06 XVI/177/2007 Uchwała Nr XVI/177/2007 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2008.
07.12.2007 09:58 XVI/176/2007 UCHWAŁA Nr XVI/176/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Ustroniu na 2008 r.
07.12.2007 09:55 XVI/175/2007 UCHWAŁA Nr XVI/175/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Zdrowotnego na 2008 rok
07.12.2007 09:53 XVI/174/2007 Uchwała Nr XVI/174/2007 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, opłacie od posiadania psów i opłacie uzdrowiskowej na 2008 r.
07.12.2007 09:51 XVI/173/2007 Uchwała Nr XVI/173/2007 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Ustroń
07.12.2007 09:49 XVI/172/2007 Uchwała Nr XVI/172/2007 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
07.12.2007 09:47 XVI/171/2007 Uchwała Nr XVI/171/2007 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie stawek opłaty targowej na rok 2008
07.12.2007 09:45 XVI/170/2007 Uchwała Nr XVI/170/2007 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2008

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna