Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.12.2007 09:43 XVI/169/2007 Uchwała Nr XVI/169/2007 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od posiadania psów i opłacie uzdrowiskowej na 2007 r.
07.12.2007 09:39 XVI/168/2007 UCHWAŁA Nr XVI/168/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2007
07.12.2007 09:33 XVI/167/2007 UCHWAŁA Nr XVI/167/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007
07.12.2007 09:30 XVI/166/2007 Uchwała Nr XVI/166/2007 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
07.12.2007 09:27 XVI/165/2007 UCHWAŁA Nr XVI/165/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
08.11.2007 11:59 XV/164/2007 UCHWAŁA Nr XV/164/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 października 2007 r. w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 2 października 2007r. NP-BB/0911/520/R/07
08.11.2007 11:56 XV/163/2007 UCHWAŁA Nr XV/163/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 października 2007 r. w sprawie wezwania do złożenia oświadczenia lustracyjnego
08.11.2007 11:51 XV/162/2007 UCHWAŁA Nr XV/162/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 października 2007 r. w sprawie przyjęcia na rok 2008 programu współpracy Miasta Ustroń z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
08.11.2007 11:49 XV/161/2007 Uchwała Nr XV/161/2007 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
08.11.2007 11:44 XV/160/2007 UCHWAŁA Nr XV/160/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres powyżej trzech lat nieruchomości położonej w Ustroniu – Jaszowcu przy ul. Wczasowej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna