Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.10.2007 17:06 XIV/139/2007 Uchwała Nr XIV/139/2007 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 września 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008
09.10.2007 17:04 XIV/138/2007 UCHWAŁA Nr XIV/138/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 września 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłomnice z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną
09.10.2007 17:01 XIV/137/2007 UCHWAŁA Nr XIV/137/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2007
09.10.2007 16:56 XIV/136/2007 UCHWAŁA Nr XIV/136/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007
18.09.2007 17:48 XIII/135/2007 Uchwała Nr XIII/135/2007 Rady Miasta Ustroń z dnia 13 września 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/171/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych, ich granic i numerów oraz granic i numerów obwodów głosowania z wykazem wyznaczonych siedzib obwodowych komisji wyborczych
18.09.2007 17:46 XIII/134/2007 Uchwała Nr XIII/134/2007 Rady Miasta Ustroń z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia czterech dodatkowych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
07.09.2007 10:47 XII/133/2007 UCHWAŁA Nr XII/133/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Miasta bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności
07.09.2007 10:45 XII/132/2007 UCHWAŁA Nr XII/132/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Miasta bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
07.09.2007 10:42 XII/131/2007 UCHWAŁA Nr XII/131/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres powyżej trzech lat nieruchomości położonej w Ustroniu- Hermanicach
07.09.2007 10:40 XII/130/2007 UCHWAŁA Nr XII/130/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następna