Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.09.2007 10:39 XII/129/2007 UCHWAŁA Nr XII/129/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
07.09.2007 10:37 XII/128/2007 UCHWAŁA Nr XII/128/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
07.09.2007 10:33 XII/127/2007 UCHWAŁA Nr XII/127/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ustronia Danielowi Kadłubcowi
07.09.2007 10:28 XII/126/2007 Uchwała Nr XII/126/2007 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 sierpnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ustroń
06.09.2007 15:25 XII/125/2007 Uchwała Nr XII/125/2007 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 sierpnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od posiadania psów i opłacie uzdrowiskowej na 2007 r.
06.09.2007 14:51 XII/124/2007 UCHWAŁA Nr XII/124/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta na rok 2008 oraz rodzajów i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu
06.09.2007 14:45 XII/123/2007 UCHWAŁA Nr XII/123/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2007
05.09.2007 15:22 XII/122/2007 UCHWAŁA Nr XII/122/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007
05.09.2007 15:18 XII/121/2007 UCHWAŁA Nr XII/121/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany Strategii Miasta Ustroń na lata 2005-2015
03.07.2007 16:07 XI/120/2007 UCHWAŁA Nr XI/120/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2007

poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 następna