Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.07.2007 16:03 XI/119/2007 UCHWAŁA Nr XI/119/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2007 roku
03.07.2007 16:01 XI/118/2007 UCHWAŁA Nr XI/118/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie skargi na Burmistrza Miasta Ustroń
03.07.2007 15:58 XI/117/2007 UCHWAŁA Nr XI/117/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
03.07.2007 15:56 XI/116/2007 UCHWAŁA Nr XI/116/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Uzdrowiskowej oraz określenia przedmiotu jej działania
03.07.2007 14:44 XI/115/2007 UCHWAŁA Nr XI/115/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zwolnienia z obowiazku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres powyżej trzech lat nieruchomości położonej w Ustroniu przy ul. Baranowej
03.07.2007 14:41 XI/114/2007 UCHWAŁA Nr XI/114/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zbycia działki zabudowanej ozn. nr 5014/62 w drodze bezprzetargowej
03.07.2007 14:38 XI/113/2007 Uchwała Nr XI/113/2007 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania
03.07.2007 14:36 XI/112/2007 Uchwała Nr XI/112/2007 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od posiadania psów i opłacie uzdrowiskowej na 2007 r.
03.07.2007 14:33 XI/111/2007 Uchwała Nr XI/111/2007 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Ustroń na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności miasta
03.07.2007 14:31 XI/110/2007 UCHWAŁA Nr XI/110/2007 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu

poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 następna