Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.09.2020 13:24 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko bibliotekarza w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Wantuły w Ustroniu
23.04.2015 13:17 UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury p.n. Miejska Biblioteka Publiczna im J. Wantuły w Ustroniu
04.03.2015 14:37 UCHWAŁA NR XLII/457/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury p.n. Miejska Biblioteka Publiczna im J. Wantuły w Ustroniu
04.03.2015 14:35 UCHWAŁA NR XXX/338/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. instytucji kultury p.n. Miejska Biblioteka Publiczna im J. Wantuły w Ustroniu
04.03.2015 14:33 UCHWAŁA NR XVIII/201/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok samorządowej instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Wantuły w Ustroniu
04.03.2015 14:27 UCHWAŁA NR VI/44/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury p.n. Miejska Biblioteka Publiczna im J. Wantuły w Ustroniu.
24.07.2014 11:37 Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Wantuły w Ustroniu
08.03.2005 08:21 Rachunek zysków i strat - lata 2001- 2004
08.03.2005 08:18 Bilans - Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Wantyły w Ustroniu.
14.07.2003 12:45 Statut

1 2 następna