Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.04.2021 11:59 Zarządzenie nr 36/2020 W sprawie: wprowadzenia Regulaminu rejestracji czasu pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 5 w Ustroniu.
01.04.2021 11:58 Zarządzenie nr 31/2020 w sprawie: wprowadzenia zmian w procedurach przeprowadzania obserwacji zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 5 w Ustroniu.
01.04.2021 11:57 Zarządzenie nr 29/2020 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wycieczek i innych imprez krajoznawczo - turystycznych w Szkole Podstawowej nr 5 w Ustroniu
01.04.2021 11:55 Zarządzenie nr 28/2020 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej nr 5 w Ustroniu
01.04.2021 11:52 Zarządzenie nr 27/2020 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu pełnienia dyżurów w czasie przerw oraz Regulamin organizacyjno-porządkowy w Szkole Podstawowej nr 5 w Ustroniu, „Regulamin korzystania z szatni w Szkole Podstawowej nr 5 w Ustroniu”.
01.04.2021 11:51 Zarządzenie nr 26/2020 w sprawie: Procedury przeprowadzania egzaminu poprawkowego w Szkole Podstawowej nr 5 w Ustroniu
01.04.2021 11:49 Zarządzenie nr 25/2020 w sprawie: Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 5 w Ustroniu w czasie stanu epidemii w związku z COVID-19
01.04.2021 11:48 Zarządzenie nr 24/2020 w sprawie: wprowadzenia procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz wsparcia uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 5 w Ustroniu
01.04.2021 11:46 Zarządzenie nr 23/2020 w sprawie: wprowadzenia Szkolnego regulaminu korzystania z darmowych podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych.
01.04.2021 11:45 Zarządzenie nr 22/2020 w sprawie: wprowadzenia nowego harmonogramu pracy nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5 w Ustroniu.

1 2 3 4 5 6 następna