Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.04.2021 11:43 Zarządzenie nr 19/2020 w sprawie: Procedury zapewnienia bezpieczeństwa podczas Egzaminu Ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 5 w Ustroniu.
01.04.2021 11:40 Zarządzenie nr 17/2020 W sprawie: wprowadzenia procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 5 w Ustroniu.
01.04.2021 11:38 Zarządzenie nr 16/2020 W sprawie: wprowadzenia procedur bezpiecznej organizacji pracy biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu w okresie epidemii covid-19
01.04.2021 11:37 Zarządzenie nr 12/2020 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionymi w Szkole Podstawowej nr 5 w Ustroniu.
01.04.2021 11:36 Zarządzenie nr 4/2020 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionymi w Szkole Podstawowej nr 5 w Ustroniu.
01.04.2021 11:35 Zarządzenie nr 1/2020 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w Szkole Podstawowej nr 5 w Ustroniu.
01.04.2021 11:28 Zarządzenie nr 26/2019 w sprawie: wprowadzenia zmian w procedurach przeprowadzania obserwacji zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 5 w Ustroniu.
01.04.2021 11:26 Zarządzenie nr 17/2019 w sprawie zwolnienia z nauki drugiego języka obcego w Szkole Podstawowej nr 5 w Ustroniu.
01.04.2021 11:24 Zarządzenie nr 15/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 5 w Ustroniu.
01.04.2021 11:21 Zarządzenie nr 10/2019 w sprawie: przyjęcia uzupełnionego regulaminu - stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 5 w Ustroniu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna