Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.01.2004 13:59 XV/148/2003 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 16 grudnia 2003 w sprawie skargi na Burmistrza Miasta Ustroń.
23.01.2004 13:56 XV/147/2003 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia wskaźnika procentowego do naliczania dodatku mieszkaniowego.
23.01.2004 13:46 XV/146/2003 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ustroniu na 2004 r.
23.01.2004 13:32 XV/145/2003 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
23.01.2004 13:17 XV/144/2003 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Ustronia na rok 2004 opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez podległe jej organy nie objęte przepisami o opłacie skarbowej.
23.01.2004 12:03 XV/143/2003 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie budżetu Miasta na 2004 r.
21.01.2004 15:24 XV/142/2003 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
21.01.2004 15:09 XIV/141/2003 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 4 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałe Nr I/4/2002 Rady Miasta Ustroń z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie powołania problemowych komisji Rady Miasta, wyboru składu komisji oraz przewodniczących tych komisji.
21.01.2004 14:08 XIV/140/2003 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie wniesienia nieruchomości oraz ruchomości jako aportu do spółki Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Ustroniu.
21.01.2004 14:00 XIV/139/2003 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie zbycia nieruchomości.

1 2 3 4 5 6 następna