Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.01.2004 13:57 XIV/138/2003 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości powyżej 3 lat.
21.01.2004 13:50 XIV/137/2003 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.
21.01.2004 13:43 XIV/136/2003 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za zbieranie, transport i unieszkodliwianie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w Ustroniu.
21.01.2004 13:35 XIV/135/2003 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z miejsca pochówku na Cmentarzu Komunalnym w Ustroniu na rok 2004.
21.01.2004 13:25 XIV/134/2003 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie stawek opłaty targowej na rok 2004.
21.01.2004 11:49 XIV/133/2003 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2004.
21.01.2004 11:38 XIV/132/2003 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 4 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości oraz podatek rolny i leśny.
16.01.2004 13:01 XIV/131/2003 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od posiadania psów i opłacie miejscowej na 2004 r.
16.01.2004 12:31 XIV/130/2003 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie stawki opłaty miejscowej na rok 2004.
16.01.2004 11:55 XIV/129/2003 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2004.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna