Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.01.2004 14:38 XIV/128/2003 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego w roku 2004.
15.01.2004 14:19 XIV/127/2003 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dna 4 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w roku 2004.
15.01.2004 14:12 XIV/126/2003 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2004.
15.01.2004 14:04 XIV/125/2003 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2003.
15.01.2004 13:55 XIII/124/2003 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 30 października 2003r. w sprawie wysokości dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta Ustroń
15.01.2004 13:48 XIII/123/2003 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 30 października 2003 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bielsku - Białej
15.01.2004 13:42 XIII/122/2003 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 30 października 2003 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Cieszynie
18.11.2003 12:30 XIII/121/2003 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 30 października 2003 r. w sprawie nadania wyróżnień " Za zasługi dla Miasta Ustroń ".
18.11.2003 12:24 XIII/120/2003 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zbycia działki w trybie bezprzetargowym.
18.11.2003 12:10 XIII/119/2003 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 30 października 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów i opłacie miejscowej na 2003 r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna