Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.11.2003 11:27 XIII/118/2003 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2003.
17.11.2003 14:18 XIII/117/2003 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie 1m3 ścieków.
29.10.2003 09:55 XII/116/2003 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 września 2003 r. w sprawie wykupu nieruchomości pod ulicę Siewną.
29.10.2003 09:49 XII/115/2003 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 września 2003 r. w sprawie nadania wyróżnień " Za zasługi dla Miasta Ustroń " dla członków Estrady Ludowej " Czantoria ".
29.10.2003 09:33 XII/114/2003 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 września 2003 r. w sprawie wyłonienia kandydata do Lauru Gmin Ziemi Cieszyńskiej 2003.
29.10.2003 09:24 XII/113/2003 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 września 2003 r. w sprawie wniesienia nieruchomości jako aportu do Spółki " Kolej Linowa Czantoria " S-ka z o.o. w Ustroniu.
29.10.2003 09:16 XII/112/2003 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 września 2003 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości powyżej lat 3.
29.10.2003 09:08 XII/111/2003 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 września 2003 r. zmieniająca uchwałę Nr III/31/02 Rady Miasta Ustroń z dnia 10 grudnia 2002 r. zatwierdzającą Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ustroniu na 2003 r.
29.10.2003 08:45 XII/110/2003 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2003.
28.10.2003 15:42 XII/109/2003 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 września 2003 r. w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar parcel gruntowych oznaczonych nr 3991/44, 3991/45, 3991/46, 3991/47 położonych w Ustroniu prz ul.Równica, w trybie zmiany planu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna