Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.09.2003 13:59 XI/108/2003 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie powierzenia zadania doradztwa metodycznego gminom: Cieszyn, Haźlach,Skoczów, Istebna
18.09.2003 13:52 XI/107/2003 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli za ich osiagnięcia dydaktyczno - wychowawcze
18.09.2003 13:40 XI/106/2003 Uchwala Rady Miasta Ustroń z dnia 28 siepnia 2003 r. w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej
18.09.2003 13:33 XI/105/2003 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie wyborów Zarządu i Przewodniczacego osiedla Ustroń Górny
18.09.2003 13:19 XI/104/2003 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 28 sierpnia 2003 r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/231/96 Rady Miejskiej Uzdrowiska Ustroń z dnia 26 października 1996 r.
18.09.2003 12:54 XI/103/2003 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu głosowania
18.09.2003 12:17 XI/102/2003 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania zespołu opinującego kandydatów na ławaników
18.09.2003 11:50 XI/101/2003 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu gier
18.09.2003 11:38 XI/100/2003 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Ustroniu przy ul. Bernadka 38 oznaczonej nr 1394/3
18.09.2003 11:26 XI/99/2003 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie wykupu pgr nr 1409/ 30

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna