Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.12.2008 11:03 Uchwała nr XXVII/305/2008 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości,podatku rolnym,podatku leśnym,opłacie od posiadania psów i opłacie uzdrowiskowej na 2008r.
08.10.2008 09:40 Uchwała Nr XXV/278/2008 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 września 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości ,podatku rolnym,podatku leśnym,opłacie od posiadania psów i opłacie uzdrowiskowej na 2008r.
04.07.2008 11:00 Uchwała Nr XXIII/2008 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 czerwca 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości , podatku rolnym,podatku leśnym,opłacie od posiadania psów i opłacie uzdrowiskowej na 2008r.
18.03.2008 14:11 Uchwała Nr XIX/207/2008 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 lutego 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości ,podatku rolnym,podatku leśnym,opłacie od posiadania psów i opłacie uzdrowiskowej na 2008r.
10.01.2008 10:13 Uchwała Nr XVI/172/2007 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
06.12.2007 11:43 Uchwała Nr XVI/174/2007 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości , podatku rolnym , podatku leśnym , opłacie od posiadania psów i opłacie uzdrowiskowej na 2008r.
04.10.2007 12:35 Uchwała Nr XIV/142/2007 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 września 2007r. w sprawie określenia wysokości opłaty uzdrowiskowej na rok 2008.