Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.03.2008 11:22 K / 19 / 2008 Opracowanie projektu technicznego budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do nieruchomości w rejonie ulicy Pasiecznej w Ustroniu
20.02.2008 16:01 MDSS / K / 1 / 2008 Wykonanie zadaszenia wejścia głównego do budynku Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu
15.02.2008 14:29 K / 18 / 2008 Sukcesywny zakup materiału kamiennego dla Urzędu Miasta Ustroń w 2008r
13.02.2008 17:03 K / 17 / 2008 Opracowanie projektu technicznego budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wodnej i Skoczowskiej w Ustroniu
06.02.2008 13:05 K / 16 / 2008 Uzupełnienie fragmentu oświetlenia Al. Legionów w Ustroniu
31.01.2008 15:57 K / 15 / 2008 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy robotach związanych z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta Ustronia w 2008 roku
15.01.2008 16:59 K / 14 / 2008 Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej na remont obiektu mostowego nr 4,34 – kładka dla pieszych w ciągu ulicy Polnej w Ustroniu.
15.01.2008 16:55 K / 13 / 2008 Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej na remont obiektu mostowego nr 1,2 w ciągu ulicy Harbutowickiej w Ustroniu
18.12.2007 16:03 K / 12 / 2008 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy robotach związanych z instalacjami elektrycznymi w Ustroniu w 2008 roku
18.12.2007 16:00 K / 11 / 2008 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy robotach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów w Ustroniu w 2008 roku

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna