Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.04.2008 23:54 ZP / 15 / 2008 Wykonanie przeglądów podstawowych rocznych i rozszerzonych pięcioletnich wraz z materiałami pomocniczymi dla wytypowanych obiektów mostowych na terenie Miasta Ustronia
04.04.2008 11:41 ZP / 14 / 2008 Wykonanie nawierzchni dróg lokalnych z destruktu bitumicznego na terenie Miasta Ustronia w 2008 r.
14.03.2008 15:09 ZP / 13 / 2008 Dostawę samochodu dostawczego dla Wydziału Mieszkaniowego Urzędu Miasta w Ustroniu.
04.03.2008 14:34 ZP / 12 / 2008 Dostawa samochodu dostawczego dla Wydziału Mieszkaniowego Urzędu Miasta w Ustroniu.
21.02.2008 14:45 ZP / 11 / 2008 Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego dla Miasta Ustroń w kwocie 1.500.000,00 złotych (jeden milion pięćset tysięcy zł) z przeznaczeniem na spłatę trzech ostatnich rat za zakup nieruchomości składającej się z parcel gruntowych objętych w Kw. 55669; Kw. 61025; Kw. 59240; Kw. 75260 o łącznej powierzchni 2,6559 ha wraz z zabudowaniami
21.02.2008 14:37 ZP / 10 / 2008 Bieżące utrzymanie dróg i ulic miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustronia w 2008r
21.02.2008 13:20 ZP / 09 / 2008 Termomodernizacja, nadbudowa oraz remont dachu Przedszkola nr 4 w Ustroniu Hermanicach - etap I
01.02.2008 15:43 ZP / 8 / 2008 Budowę dwóch zatok autobusowych w ciągu ulicy 3 Maja w Ustroniu
21.01.2008 15:46 ZP / 7 / 2008 Koszenie trawników i łąk na terenie Miasta Ustronia w 2008 roku
21.01.2008 15:31 ZP / 6 / 2008 Utrzymanie parków na terenie Miasta Ustronia w 2008 roku

poprzednia 1 2 3 4 5 następna