Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.02.2009 13:36 295/2008 Zarządzenie nr 295 / 2008 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany między zadaniami w budżecie miasta na rok 2008
14.01.2009 12:17 294/2008 Zarządzenie nr 294/2008 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w kasie
14.01.2009 12:15 293/2008 Zarządzenie nr 293/2008 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie powołania komisji do protokolarnego przejęcia nieruchomości
14.01.2009 12:12 292/2008 Zarządzenie nr 292/2008 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wysokości pogotowia kasowego na rok 2009
14.01.2009 12:07 291/2008 Zarządzenie nr 291 / 2008 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Kontroli
14.01.2009 12:04 290/2008 Zarządzenie nr 290 /2008 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2008/2009
14.01.2009 12:01 289/2008 Zarządzenie nr 289 / 2008 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2008
14.01.2009 11:57 288/2008 Zarządzenie nr 288/2008 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej
14.01.2009 11:52 287/2008 Zarządzenie nr 287/2008 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia II konkursu na wykonanie zadań publicznych w zakresie objętym uchwałą Rady Miasta Ustroń z dnia 30 października 2008 r. nr XXVI/296/2008 w sprawie przyjęcia na rok 2009 programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi
14.01.2009 11:38 286/2008 Zarządzenie nr 286/2008 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie: podziału środków w ramach konkursu na realizację zadań publicznych

1 2 3 4 5 6 następna