Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.01.2009 11:34 285/2008 Zarządzenie nr 285/2008 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie : wyznaczenia Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Ustroń.
14.01.2009 11:31 284/2008 Zarządzenie nr 284/2008 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie : wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Ustroń
14.01.2009 11:16 283/2008 Zarządzenie nr 283/ 2008 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie powołania Komisji Doradczo- Opiniującej w celu opiniowania wniosków o dotację na realizację zadania publicznego.
02.01.2009 14:31 282/2008 Zarządzenie nr 282 / 2008 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na rok 2008
02.01.2009 14:26 281/2008 Zarządzenie nr 281 / 2008 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 grudnia 2008 r. z dnia 10 grudnia 2008 r.
02.01.2009 14:23 280/2008 Zarządzenie nr 280 / 2008 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2008
02.01.2009 14:19 279/2008 Zarządzenie nr 279 / 2008 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2008
02.01.2009 14:14 278/2008 Zarządzenie nr 278 / 2008 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2008/2009
02.01.2009 14:11 277/2008 Zarządzenie nr 277 / 2008 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Cieszyńskiego zadań z zakresu pomocy społecznej
02.01.2009 14:08 276/2008 Zarządzenie nr 276 / 2008 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 grudnia 2008 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna