Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.12.2008 12:24 255/2008 Zarządzenie nr 255 / 2008 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na rok 2008
24.11.2008 13:07 254/2008 Zarządzenie nr 254 / 2008 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 listopada 2008 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
24.11.2008 13:04 253/2008 Zarządzenie nr 253 /2008 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 listopada 2008 w sprawie sprawdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
24.11.2008 13:02 252/2008 Zarządzenie nr 252 / 2008 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wykonanie zadań publicznych w zakresie objętym uchwałą Rady Miasta Ustroń z dnia 30 października 2008 r. nr XXVI/296/2008 w sprawie przyjęcia na rok 2009 programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi
24.11.2008 12:59 251/2008 Zarządzenie nr 251 /2008 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Ustroń
24.11.2008 12:56 250/2008 Zarządzenie nr 250 / 2008 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 listopada 2008 r. zmieniające uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, opłacie od posiadania psów i opłacie uzdrowiskowej na 2008r
24.11.2008 12:53 249/2008 Zarządzenie nr 249/2008 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2009
24.11.2008 12:50 248/2008 Zarządzenie nr 248/2008 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie nabycia nieruchomości
24.11.2008 12:48 247/2008 Zarządzenie nr 247 / 2008 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie nabycia nieruchomości
24.11.2008 12:44 246/2008 Zarządzenie nr 246/2008 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie przyznania stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla jednego egzemplarza czasopisma Gazety Ustrońskiej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna