Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.11.2008 12:36 245/2008 Zarządzenie nr 245 / 2008 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej na rok 2008
24.11.2008 12:33 244/2008 Zarządzenie nr 244 / 2008 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2008.
20.11.2008 14:10 243/2008 Zarządzenie nr 243 / 2008 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bielsko- Biała na rozbudowę pomnika na Cmentarzu Komunalnym w Bielsku-Białej Kamienicy upamiętniającego walczących z okupantem niemieckim na terenie Ziemi Bielskiej, Żywieckiej i Cieszyńskiej.
20.11.2008 13:52 242/2008 Zarządzenie nr 242 / 2008 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Zdrowotnego na 2009r.
20.11.2008 13:50 241/2008 Zarządzenie nr 241 / 2008 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia „ Planu kontroli problemowych realizacji zadań obronnych na rok 2009 w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Urząd Miasta Ustroń, w tym w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Ustroń”
20.11.2008 13:47 240/2008 Zarządzenie nr 240 / 2008 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu szkolenia obronnego Urzędu Miasta Ustroń na 2009 rok” oraz „Programu szkolenia obronnego Urzędu Miasta Ustroń na lata 2009-2011.
20.11.2008 12:02 239/2008 Zarządzenie nr 239 / 2008 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
20.11.2008 11:30 238/2008 Zarządzenie nr 238 / 2008 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 13 listopada 2008 w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady wypłaty ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Ustroń
20.11.2008 09:48 237/2008 Zarządzenie nr 237 / 2008 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie : projektu budżetu miasta Ustroń na rok 2009
20.11.2008 09:45 236/2008 Zarządzenie nr 236 / 2008 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na rok 2008

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna